Akcije jul

Outlet proizvodi su proizvodi sa kraćim rokom trajanja zbog čega su im i cijene snižene i do 70%.
Rok trajanja svakog proizvoda, regularna i snižena cijena su jasno naznačeni.