Kategorije

Naš tim

Dr Zdenka Golić, spec. pneumoftiziolog, direktor

 

Mr Ana Golić Jelić, magistar farmacije, rukovodilac apoteka i zamjenik direktora

IMG_5633-24

 

Mr Radmila Miletić , magistar farmacije,  šef apoteke ‘’Anapharm 2“

IMG_5648-31

Mr Sanja Vukić, magistar farmacije,  šef apoteke “Anapharm“

zor_0555

Mr Branka Gligorić, magistar farmacije, šef apoteke ‘’Anapharm’’

zor_0609

Mr Dušica Lakić , magistar farmacije, šef apoteke “Dr Golić“

 

Mr Violeta Milinković, magistar farmacije, šef apoteke “Dr Golić“

 

Mr Adrijana Nježić,  magistar farmacije, šef apoteke ‚‚Anapharm 3‚‚

 

Sanja Radojčić, farm. tehničar

 

Dragana Janković, farm. tehničar

IMG_5642-28

 

Nada Keser, farm. tehničar

 

Sanja Vrsajković, farm. tehničar

 

Vesna Savić, farm. tehničar

 

Branka Kostadinović, farm. tehničar

zor_0577

Angelina Gligorić, medicinska sestra

 

Branislav Jelić, logistika

 

Vesna Ugren, administracija

 

Ana Golić, diplomirani kozmetolog, estetičar i terapeut

ZOR_0822

 

 

U okviru naših apoteka možete svakodnevno da dobijete savjete od našeg konsultanta – stomatologa , spec. dr Bojana Jelića vezano za stomatološku protetiku, oralnu higijenu i sve druge stomatološke probleme. Kontakt telefon: 065/829-151

Screenshot - 22_3 003

 

 

IMG_5569-4

© 2014 ZU "DR GOLIĆ" - Apoteka "Anapharm". Sva prava zadržana. Dizajn: BLMEDIA