BIVITS Quercetin Phospholipid 60 tableta

BIVITS Quercetin Phospholipid 60 tableta

64.81 KM

Jedinstvena formulacija koja u jednoj tableti obezbJeđuje 250mg kvercentina i 250mg vitamina C. Kvercetin kao prirodni imunomodulator može pomoći osobama sa alergijama i kao zaštita od virusnih infekcija.

Formulacija Quercetin phospholida u fitozomalnom obliku u dozi od 250mg kvercentina omogućava superiornu bioraspoloživost kvercentina – u kliničkim studijama dokazana i do 20x veća bioraspoloživost.

Upotreba: 1-2 tablete dnevno
Za odrasle (stariji od 18 godina).

Na zalihi