Alfa – lipoinska kiselina kao pomoć kod liječenje dijabetesa