Bojan Jelić: Primjetan je napredak u svijesti pacijenata kada je oralno zdravlje u pitanju